Всеки бизнес, личност и идея - със собствен уебсайт!

.

Колко от компаниите имат уебсайтове?

По данни не Евростат делът на компаниите със сайт варира значително между страните членки на ЕС, като с най-висок дял са Дания (87%), Швеция (86%), Холандия (85%) и Финландия (82%), които са осъзнали необходимостта и ползата от това да са представени в интернет.

Само в Румъния (27%), България (33%), Латвия (42%), Португалия (46%), Кипър и Унгария (по 48%) по-малко от половината от предприятията имат сайт. Както се вижда, България е почти на последно място в класацията, като тенденцията е процентът на компаниите със собствени уебсайтове да нараства бързо през следващите години.

От европейските компании със сайт към началото на годината 57% предоставят на него продуктов каталог или ценоразпис, 26% имат опции за онлайн поръчки, 26% - за онлайн реклама на работни позиции или кандидатстване за работно място и 10% - за онлайн разплащане.

В България 72% от компаниите със сайт предлагат продуктов каталог или ценоразпис на него, 23% са с опция за онлайн поръчки или резервации, 18% рекламират работни места или може да се кандидатства за тях, а 10% имат възможност за онлайн плащане.

Процентът на компаниите с онлайн поръчки и плащане също предстои да нараства, тъй като в световен план това се оказва един от най-успешните и ефективни методи за търговия.